BAŞKENT OSB'DE EĞİTİM 

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Eğitim
"Siz ve sizin çocuklarınız için meslekî eğitim"

Hakkımızda

Misyon

Eğitim birimi; Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin “Geleceğin sanayi kenti”ni kurma vizyonu doğrultusunda işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun, paydaşların etkin işbirliği ve katılımlarına dayalı, eğitim ekosistemini oluşturmayı, eğitim ve insan gücü ihtiyacını karşılama ve geliştirmeye yönelik alt yapı oluşturmayı, gerekli işbirliklerini kurmayı, ilgili kurum ve kuruluşlarla işletmeler arasında koordinasyonu sağlamayı kendine misyon edinmiştir.

Temel hedefler

Bu misyon çerçevesinde ana faaliyetler:

1-Eğitim faaliyetlerinin ihtiyaç ve beklentilere uygun yürütülmesi amacıyla işbirlikleri ve yapılanmaları oluşturmak, bunlara ilişkin ekosistemlerin bölgede yapılanmasını sağlamak.

2-İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun istihdam edilebilir iş gücü yetiştirilmesini; iş tabanlı eğitim anlayış ve uygulamasının geliştirilmek, mevcut iş gücünün mesleki, kişisel, yönetsel vb. her yönden geliştirmek ve sürekli eğitimlerini sağlamak amacıyla işbirlikleri kurmak, uygun faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak

3-Bölgemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının, öğrencilerini hayata ve iş gücü piyasasına hazırlama faaliyetlerine, bu kapsamda mesleki eğitim faaliyetleri planlamalarına, güncel öğrenme yöntem ve araçlar geliştirmelerine ve uygulamalarına destek olmak.

4-Eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesini sağlayacak faaliyetler düzenlemek.

5-Sıralanan ana faaliyetler kapsamında destekleri izlemek, projeler oluşturmak, uygulamak, uygun projelere ortak olmak.

Yapılan çalışmalar:

1- Ankara Yenilikçilik Merkezi Kuruluş Fizibilite Çalışması (13 Şubat 2012-13 Mayıs 2012)

2- Gazi Üniversitesi ile AR-GE Yetenek Analizi Çalışması

3- Gazi Üniversitesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi Altyapı Tesisi İnşaatı Projesi (07.07.2014 – 09.08.2015)

4- Gazi Üniversitesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tasarım Destek Faaliyetleri Eğitimi ve Uygulama Merkezi Altyapı İnşaatı Projesi (31.07.2015 – 01.09.2016)

5- Hacettepe Üniversitesi ile Rekabetçi “Makine” ve “Malzeme” Sektörleri İçin Strateji Geliştirme Projesi (19 Şubat 2014-19 Mayıs 2014)

6- Hacettepe Üniversitesi ile Başkent OSB Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi Kuruluşu (26 Şubat 2015 - 26 Şubat 2018)

7-Millî Eğitim Bakanlığı Başkent OSB Meslekî Eğitim Merkezi açılışı (2016-2017 Öğretim Yılı )

8-Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açılışı (2017-2018 Öğretim Yılı)

9-Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi açılışı (2018-2019 Öğretim Yılı)

10-Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci pansiyonu inşaatının tamamlanması ve faaliyete hazır hale getirilmesi (Aralık 2019)

TARİHÇE

Başkent Organize Sanayi Bölgesinde kurumsal yapılanmaya dayalı eğitim faaliyetlerine Eylül 2011’ de Eğitim Birimi’nin kurulmasıyla başlanmış, 20 Eylül 2011 tarihinde Eğitimi Birimi Yöneticisi atanmasıyla çalışmalara hız verilmiştir. Bu tarihten sonra öncelikle nasıl bir eğitim yapılanması oluşturulması üzerinde durulmuş, ulusal ve uluslararası mevcut uygulamalar incelenmiş, araştırmalar yapılmıştır. Bölge olarak her hizmeti doğrudan sunmak yerine, hizmet sunacak kuruluşlarla işbirlikleri kurulması ve alt yapının oluşturulması yönündeki temel politikamıza dayalı olarak eğitim yapılanmamız da bu politika üstüne oturtulmuştur.

Altyapı oluşturulana kadar, Bölge Müdürlüğü binasında bulunan mekanlarda eğitim hizmeti verilmesi kararı alınmış ve buna yönelik işbirlikleri arayışına girilmiştir. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı Sincan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ile yapılan işbirliği sonucu bölgemiz firmalarında çalışan veya çalışacak olanların mesleklerini geliştirmelerine ve mesleki bilgilerini belgelendirmelerine yönelik faaliyetlere 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle İş Pedagojisi Eğitimi Formasyon Kursu düzenlenerek başlanmıştır.

01 Nisan 2013 tarihinden sonra gerek Bölge Müdürlüğü binası, gerekse bölge katılımcılarının salonlarından yararlanılarak, ilk yardım, İş Makinesi Operatörlüğü (Tavan Vinci- Forklift), bölge fabrikalarında görevli çalışanlara yönelik meslek geliştirme vb eğitimleri ile faaliyetlere devam edilmiştir.

Bölgedeki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan eğitim binası ihtiyaçları dikkate alınarak, 11.10.2013 tarihinde inşaatına başlanan Meslek Yüksek Okulu binasına ek olarak eğitim faaliyetlerinin yürütülebileceği büyüklükte bina (H Blok) inşaatı Nisan 2015 tarihinde tamamlanmış ve bu tarihten sonrada eğitimlere H Blok binada devam edilmiş olup, 01 Haziran 2015 tarihinde de ilk eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.

H Blok Bina inşaatı sürecinde Ankara Kalkınma Ajansı tarafından açılan Mali Destek Programı çerçevesinde Başkent Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi Altyapı İnşaatı projesi Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile hazırlanmış ve Ankara Kalkınma Ajansına Mart 2014 Ayı içerisinde sunulmuştur. Sunulan projemiz Ankara Kalkınma Ajansı tarafından destek kapsamına alınmış, 07.07.2014 tarihinde imzalanan sözleşme ile H Blok binaya ek bina ve atölye kurulum süreci başlamıştır.

07.07.2014 tarihinde başlanılan proje faaliyetleri 02.01.2015 tarihinde inşaatın başlamısyla devam etmiştir. %67,17'si hibe olmak üzere toplamda 1.400.472,14 TL bütçeli proje kapsamında bina inşaatı, CNC ve kanakçılık atölyesi ve donanımı, CAD/CAM laboratuvarı ve donanımı, 6 derslik donanımı ile birlikte 08.08.2015 tarihinde tamamlanmıştır.

Başkent OSB Meslekî Eğitim Merkezi

İnşaatı tamamlanan binada Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü`nün 19/08/2015 tarih ve 63005383-20-E.8194417 sayılı onayı ile Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi aşılışı yapılmıştır. Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi açılışının onaylanmasını müteakip, 17 Aralık 2015 tarihinde Gencay KAYA Kurucu Müdür olarak görevlendirilmiş ve bu tarihten sonra okulun eğitim öğretime hazırlanma süreci de başlamıştır. Okul tabelası 19 Ocak 2016 tarihinde asılmıştır. Okulda çıraklık eğitimlerine 2016-2017 öğretim yılı itibariyle 26 Eylül 2016 tarihinde başlanmıştır. (İlk gün fotoğraflarını göster)

Yaygın eğitim kapsamında iken örgün eğitim kapsamına alınan, 4 yıl süreli haftada 1 gün okulda, 4 gün iş yerinde iş temelli eğitim uygulanan, mezunlarına ustalık belgesi ve lise diploması veren, öğrencileri hayata ve işe hazırlayan Meslekî Eğitim Merkezi Programında 27 alanda 141 dalda eğitim yapma imkânı bulunmaktadır.

Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 14.06.2018 tarih ve 70182848-105.01-E.11700754 sayılı Bakan Onayı ile Meslekî Eğitim Merkezi Liseye dönüştürülerek Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Meslekî Eğitim Merkezi ise faaliyetini Lise bünyesinde yürütmeye devam etmektedir.

Lise bünyesinde:

  • Meslekî Eğitim Merkezi Programı
  • Anadolu Meslek Programında:
    • Makine Teknolojisi Alanı Bilgisayarlı Makine İmalatı
    • Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı Endüstriyel Kontrol ve Mekatronik

dal ve programları bulunmaktadır.

 


(+90)(312) 640 11 00 - Fax: (+90)(312) 640 11 11

egitim@baskentosb.org

Adres: Başkent Organize Sanayi Bölgesi, 42.cadde No:22/A 06909 Malıköy-Sincan-ANKARA